JAN SOVA

Znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady  se zvláštní specializací oceňování motorových vozidel

 

 

ÚVODEM
Dobrý den, vítejte na stránce soudního znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování motorových vozidel, kterým jsem byl jmenován rozhodnutím Městského soudu v Praze (možnost ověření na www.justice.cz). Jsem absolventem Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi - obor provoz automobilové dopravy a dvouletého kurzu Ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel na VOŠ a SPŠ v Rychnově nad Kněžnou. Od roku 1997 dosud pracuji v oblasti výkupu a prodeje ojetých vozidel.

Znalecké posudky zpracovávám v souladu se Zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a  podle metodiky Znaleckého standardu č. I z roku 2005 vydaného Ústavem soudního inženýrství v Brně.

Od počátku své znalecké činnosti jsem členem Komory soudních znalců.

 

CO NABÍZÍM
Zpracování znaleckých posudků včetně barevné fotodokumentace pro:

- státní orgány (soudy, orgány Policie České Republiky)

- fyzické a právnické osoby (vypořádání dědictví, změna vlastnictví, majetkové spory, rozvodové řízení, stanovení majetkové újmy - výše škody, zpětný leasing, vklad majetku do firmy, vyjmutí majetku z firmy, vypořádání podílů při likvidaci firmy, transformace společnosti, úvěry, zástavy)

 

POTŘEBNÉ PODKLADY
Pro zpracování znaleckého posudku je třeba připravit:

- vozidlo připravené k prohlídce

- technický průkaz, případně jeho kopii

Případně dále:

- původní technický průkaz individuelně dovezeného vozidla, případně jeho kopii

- servisní knížku (je-li řádně vedena)

- kupní smlouvu (bylo-li vozidlo zakoupené jako nové - 1. majitel)

- údaje o provedených generálních opravách vozidla nebo hlavních skupin, případně jejich výměně (včetně data provedení)

- údaje o případných haváriích a provedených opravách

- údaj o počtu ujetých km, pokud neodpovídá stavu počítadla km ve vozidle

 

TERMÍNY A CENY
Termíny

Znalecký posudek vyhotovuji v dohodnutém termínu, obvykle do 1 týdne od provedení prohlídky vozidla a předložení potřebných podkladů.

V případě potřeby zpracuji znalecký posudek se všemi náležitostmi do 24 hodin (expresní příplatek).

Ceny

- dědické řízení                 1500,- Kč

- ostatní posudky              2000,- Kč   (M1, M2, N1, O1, O2, L)

                                            2500,- Kč   (N2, N3, O3, O4)

                                            3000,- Kč   (M3)

- majetková újma              2500,- Kč   (M1, M2, N1, O1, O2, L)

                                            3300,- Kč   (N2, N3, O3, O4)

                                            4000,- Kč   (M3)

- expresní příplatek             500,- Kč

- soudy a Policie ČR         dle platných právních předpisů

 

Kategorie vozidel

M motorová vozidla pro přepravu osob            M1-max. 8 osob     M2-nad 8 osob, max. 5 t c.h.     M3-nad 8 osob, nad 5 t c.h.

N motorová vozidla pro přepravu nákladů         N1-max. 3,5 t  c.h.         N2-od 3,5 t do 12 t c.h.     N3-nad 12 t c.h.

O přípojná vozidla                                         O1,2-max. 3,5 t c.h.       O3-od 3,5 t do 10 t c.h.     O4-nad 10 t c.h.

L mopedy, motocykly, motorové tříkolky, motokola

 

Při větším množství oceňovaných vozidel poskytuji množstevní slevy dle dohody.

Dopravné po Praze neúčtuji, mimo Prahu dle dohody.

Nejsem plátcem DPH.

 

KONTAKT
Jan Sova
Praha 3, Habrová 3
mobil: 728 211 144   (v případě nedostupnosti napište SMS, kontaktuji Vás do 24 hodin)
e-mail: sova.znalec@email.cz
www.sova-znalec.cz

 

 

 

Na www stránce se pracuje, toto je prozatímní verze. Děkuji za pochopení.